Andningsbehandling - Lotorpsmetoden

Thoracal mobilisering

t

Andningsbehandling enligt Lotorpsmetoden

Bröstkorgs mobilisering är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Metoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen för att öka rörligheten i bröstkorgen. I metoden ingår även andnings-/hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på ett anatomiskt riktigt sätt för att i kombination med behandlingen ge ett så bra resultat som möjligt, dvs. tillgodogöra sig en bra syresättning samt tömning av kroppens avgaser/koldioxid. Framförallt så poängteras vikten av en bra utandning. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

t

Lotorpsbehandling

En Lotorpsbehandling är fördelad över tre tillfällen under en nio veckors period, dvs. var tredje vecka

  • 1:a behandlingstillfället 90 min – pris 900 kr
  • 2:a behandlingstillfället 60 min – pris 700 kr
  • 3:e behandlingstillfället 60 min – pris 700 kr

I vissa fall kan det bli tal om fler tillfällen.

t

Goda behandlingsresultat

Metoden har visat sig ge mycket goda resultat på bl. a följande åkommor

  • Hosta
  • Doftallergier (t ex mot parfym, blommor, rök, tvättmedel mm)
  • Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats
  • Svårigheter att få luft
  • Andningsproblem eller snabb trötthet vid ansträngning

Även patienter med riktig astma och KOL har nytta av dessa behandlingar.

t

Historik och forskning

Lotorpsmetoden utvecklades av Janne Karlsson i Lotorp år 2003 och har sedan dess utvecklats ytterligare. Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med ovanstående åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering. Ett antal vetenskapliga studier om Lotorpsmetoden och dess effekter har genomförts på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg under ledning av professor Olle Löwhagen, en av Sveriges ledande forskare inom allergi- och lungmedicin. Studierna visar ett mycket lovande resultat av genomförda behandlingar enligt Lotorpsmetoden.

Fördjupad läsning

Cellernas betydelse

En vuxen person består av ungefär 100 000 miljarder celler. Alla celler är inte helt lika, utan har olika uppgifter. Men en sak har alla gemensamt, de behöver näring via födan och syre från luften för att fungera. Vi klarar oss ett tag på lagrad energi men utan syretillförsel klarar vi oss bara några få minuter. Syret förs till kroppens celler genom att vi andas in syre i lungorna där blodet tar upp det och transporterar ut det till kroppens alla celler. Samtidigt som syret tas upp i lungorna lämnas avgaserna/koldioxiden från cellernas förbränning av, vilka försvinner från kroppen med utandningen.

Men, hur går själva andningen till?

En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst-, rygg- och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt.

Vad händer då om dessa muskler inte fungerar som de ska?

Ett vanligt problem framförallt i samband med stress och andra andningsrelaterade problem som t ex hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt, vilka med tiden då blir stramare och orörligare. Framförallt är det utandningsmusklerna som påverkas på detta sätt. Man får en försämrad utandning, vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft, framförallt då koldioxid. Resultatet blir att syrehalten i lungorna försämras, vilket leder till sämre syresättning av cellerna och i och med det problem i kroppen (koldioxid är en gas som är så effektiv på att tränga undan syre att t o m brandkåren använder det som en metod att släcka bränder).

Forskning om Lotorpsmetoden

Nu är de goda resultaten av andningsterapi även vetenskapligt bevisade och publicerade.

Varmt välkommen att boka tid

Share This